ageas

Over Ageas

Laat van je horen

Ben je een aandeelhouder, investeerder, journalist of heb je gewoon belangstelling voor onze onderneming?

Bart De Smet Voorzitter van de Raad van Bestuur

Open en transparant

Wij geloven dat een sterke cultuur van deugdelijk bestuur en ethisch verantwoord gedrag fundamenteel zijn voor de manier waarop we zakendoen.

1. Governance charter

Ageas is een internationale Groep met een Belgische moedermaatschappij waarop de Belgische Corporate Governance Code van toepassing is.

Op basis van deze code heeft Ageas zijn eigen governance charter opgesteld. Dit charter bepaalt hoe Ageas wordt bestuurd en hoe we zaken doen.

Wanneer nodig zal het charter worden aangevuld met feitelijke informatie over het bestuur van Ageas in het jaarverslag en met andere officiële informatie over de manier waarop Ageas wordt bestuurd.

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter
Gedrags-Code Gedrags-Code

2. Statuten

ageas SA/NV is gevestigd in België en heeft zijn maatschappelijke zetel in de Bolwerklaan 21 – 1210 Brussel.

Statuten Statuten

3. Vereenvoudiging van de juridische structuur

In 2012 heeft Ageas de vereenvoudiging van de juridische structuur en de reverse stock split afgerond. Op de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 28 en 29 juni 2012 hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel tot fusie tussen ageas SA/NV en ageas N.V. en met het voorstel over te gaan tot een reverse stock split met een verhouding van 1 nieuw aandeel voor 10 oude units, onder voorbehoud van opschortende voorwaarden. De opschortende voorwaarden zijn tijdig vervuld en beide transacties zijn zoals voorzien op 7 augustus 2012 uitgevoerd.

Prospectus Prospectus
IRS Form 8937 IRS Form 8937