ageas

Over Ageas

Laat van je horen

Ben je een aandeelhouder, investeerder, journalist of heb je gewoon belangstelling voor onze onderneming?

Sustainability

Duurzaam Ondernemen

Als verzekeraar staat Ageas in het middelpunt van de maatschappij en is het voor velen een onderdeel van hun leven.

Daarom denken we, overal waar we actief zijn, bewust na over de beste manier om op maatschappelijke thema's te reageren: vergrijzing, gezondheid, mobiliteit en klimaatverandering, zodat we zowel nu als in de toekomst relevant kunnen blijven en voor al onze stakeholders waarde kunnen blijven creëren.

Om dit engagement of 'duurzaam ondernemen', zoals we het noemen, in de praktijk te brengen, engageert Ageas zich om bij het nemen van zakelijke beslissingen ten aanzien van alle stakeholders een aantal beloftes waar te maken.

Bart De Smet Voorzitter van de Raad van Bestuur

Het is mijn overtuiging ...

... dat een bedrijf de taak heeft om op lange termijn niet alleen economische, maar ook maatschappelijke waarde te creëren, niet omdat het trendy is, maar omdat het moreel gezien de juiste beslissing is.

In de context van Connect21 heeft Ageas zich geëngageerd om alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (UN SDG's) na te leven.

Ageas heeft zijn huidige producten en beleggingen en zijn kerncompetenties gedetailleerd in kaart gebracht. Op basis daarvan heeft Ageas ervoor gekozen om actief te werken rond tien van de zeventien SDG's.

Read Bart's Statement on relation with the Covid-19 pandemic

Meer specifiek voor zijn beleggingen heeft Ageas ook de principes voor verantwoord beleggen van de VN* (UN PRI) ondertekend.

*This transparency report is the report submitted to UN PRI. This report will be available on UN PRI website as from July 2020 after validation checks performed by UN PRI.

In een snel veranderende wereld wil Ageas inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, gezondheid of vergrijzing. In zijn strategische plan Connect21 kiest het resoluut voor een bredere stakeholderbenadering. De implementatie daarvan heeft een impact op elk aspect van de onderneming, zoals u in dit korte introductiefilmpje kunt zien.