Het aandeel

Het Ageas aandeel staat genoteerd op Euronext Brussels en maakt deel uit van de Bel20 index. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de Euronext website.

Bloomberg AGS BB | Reuters AGES.BR | ISIN BE0974264930

Aantal aandelen

Als gevolg van de vereenvoudiging van de juridische structuur van Ageas en de besluiten die tijdens de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders op 28 en 29 juni 2012 zijn genomen, is het twinned share principe (een “Unit” bestaande uit een aandeel ageas SA/NV en een aandeel ageas N.V.) verwijderd.

Op 7 augustus 2012 is ageas N.V. opgegaan in ageas SA/NV, met als gevolg de verdubbeling van het aantal aandelen van ageas SA/NV. Ageas is vervolgens overgegaan op een reverse stock split van aandelen van ageas SA/NV (evenals een Reverse VVPR Strip split) met de verhouding één voor twintig, waardoor de waarde van het aandeel met 10 is vermenigvuldigd ten opzichte van de oude "Unit", zonder dat dit impact heeft op het percentage van deelname van de aandeelhouders.

Sinds 30 april 2010 wordt het aandeel genoteerd onder de naam Ageas (Ticker : AGS).
Voor meer informatie over Kapitaal en Aandelen, raadpleeg Corporate Governance.

Totaal aantal uitstaande aandelen

*Na aftrek van aandelen voor managementplannen

 

 

Totaal uitgegeven aandelen

situatie op 31/12/2020

 

194.553.574

situatie op 30/09/2021

 

191.033.128

Aandelen zonder recht op dividend en zonder stemrecht

     1. EIGEN AANDELEN .    

                                         Inkoop aandelen*
                                         FRESH
                                         andere Eigen aandelen

11.519.429

 

3.592.316
1.219.048
2.749.206

8.320.848

 

393.735
1.219.048
2.749.206

     2. CASHES

3.958.859

3.958.859

Aandelen met stemrecht en recht op dividend

183.034.145

182.712.280

Informatie met betrekking tot de uitstaande aandelen    
Aantal uitstaande aandelen in aanmerking genomen voor de berekening van het netto eigen vermogen per aandeel per 31 december 2020 186.962.259
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen in aanmerking genomen bij de winst per aandeel over het jaar 2020 187.937.638
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen in aanmerking genomen bij de verwaterde winst per aandeel over het jaar 2020 188.096.513

*After deduction of shares for management plans

Inkoopprogramma

Informatie met betrekking tot het inkoopprogramma van eigen aandelen zoals aangekondigd op 8 augustus 2018

Vorige aandeleninkoopprogramma’s

Programma 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Begindatum
Einddatum
Aantal aandelen
8.176.085
6.977.544
7.002.631
4.772.699
4.501.516
Totaal bedrag (EUR)
250.000.000
250.000.000
250.000.000
200.000.000
200.000.000
Gemiddelde prijs (EUR)
30,58
35,83
35,70
41,91
44,43
% uitstaande aandelen
3,65
3,22
3,34
2,35
2,27