Onze ratings weerspiegelen onze solide financiële prestaties en de kwaliteit van onze balans. Hierna wordt een overzicht gegeven van de actuele rating van onze entiteiten en schulduitgiften en de resultaten van onze financiële dochtermaatschappijen

Ratings maatschappijen

Insurance Financial
Strength Ratings
S&P Moody's* Fitch
ageas SA/NV A/Positive
(21/11/2019)

A3/Stable
(13/12/2019)

(unsollicited) 

A+/Positive
(20/11/2019)
Ageas Insurance International NR NR A/Positive 
(20/11/2019)
AG Insurance A/Positive
(21/11/2019)

A2 / Stable
(13/12/2019)

(unsollicited)

A+/Positive
(20/11/2019)
Ageas Insurance Limited
(AIL)
A/Positive
(21/11/2019)
NR A+/Positive
(20/11/2019)
Muang Thai Life BBB+ / Stable
(27/11/2017)
NR A-/Stable
(01/04/2019)
Etiqa Insurance Berhad (Malaysia) NR NR A/Stable
(11/04/2019)
China Taiping Life NR NR

A+/Stable
(22/03/2019)

* Opmerking in verband met Moody’s: AG Insurance received an IFSR while ageas SA/NV received an issuer rating. Ageas heeft begin 2009 gevraagd om deze rating in te trekken. Ageas neemt niet langer deel aan Moody's credit rating proces. Ageas verleent geen toegang tot de boekhouding, rapporten en andere relevante interne documenten van deze entiteiten in het kader van Moody's rating

Ratings schuldpapier

Hybrids S&P Moody's Fitch
AG Insurance
Perpetual securities 2013, fixed date reset  
BBB+ NR BBB+
AG Insurance 
Fixed rate reset subordinated notes 2015-2047
BBB+ NR BBB+
Ageasfinlux SA,
FRESH
BBB+

Baa3 (hyb)

(unsollicited)

BBB-

Ageas SA/NV
Fixed to Floating Rate Notes due July 2049

BBB+ NR BBB+