Persbericht

Ageas en Schroders plc: Transparantiekennisgeving

Schroders plc informeerde Ageas op 6 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 5 juni 2018 zijn belang 4,88% bedraagt.

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)Schroders plc - 31 Gresham Street, Londen EC2V 7QA

Datum van drempeloverschrijding5 juni 2018

Overschreden drempel (in %)5%

Noemer203.022.199

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
# stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan Los van Verbonden aan Los van
Effecten effecten Effecten effecten
Schroders plc 0 0 0,00%
Schroder Investment Management Limited 9.983.219 9.693.394 4,77%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 5.896 5.896 0,00%
Schroder Investment Management (North America) Limited 217.310 217.310 0,11%
subtotaal 10.206.425 9.916.600 4,88%
TOTAL 9.916.600 0 4,88% 0,00%
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Settlement
TOTAL 0 0,00%
Totaal A & B # stemrechten % stemrechten
9.916.600 4,88%

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)Schroders plc is niet een gecontroleerde entiteit. Het is de moedermaatschappij van Schroder Administration Limited, die zelf de moedermaatschappij is van Schroder International Holdings Limited, die zelf de moedersmaatschappij is van Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited en Schroder Investment Management Limited. Dit zijn discretionaire fondsbeheerders die aandelen aanhouden namens hun klanten en het stemrecht kunnen uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10. Schroder Investment Management (North America) is een dochteronderneming van Schroder Investment Management Limited; en een discretionaire fondsbeheerder die aandelen aanhoudt namens zijn klanten en het stemrecht kan uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10.

Schroders plc informeerde Ageas eveneens op 5 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 4 juni 2018 zijn belang 5,03% bedroeg.

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)Schroders plc - 31 Gresham Street, Londen EC2V 7QA

Datum van drempeloverschrijding4 juni 2018

Overschreden drempel (in %)5%

Noemer203.022.199

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
# stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan Los van Verbonden aan Los van
Effecten effecten Effecten effecten
Schroders plc 0
Schroder Investment Management Limited 9.840.634 9.983.219 4,92%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 6.976 5.896 0,00%
Schroder Investment Management (North America) Limited 105.198 217.310 0,11%
subtotaal 9.952.808 10.206.425 5,03%
TOTAL 10.206.425 0 5,03% 0,00%
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Settlement
TOTAL 0 0,00%
Totaal A & B # stemrechten % stemrechten
10.206.425 5,03%

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)Schroders plc is niet een gecontroleerde entiteit. Het is de moedermaatschappij van Schroder Administration Limited, die zelf de moedermaatschappij is van Schroder International Holdings Limited, die zelf de moedersmaatschappij is van Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited en Schroder Investment Management Limited. Dit zijn discretionaire fondsbeheerders die aandelen aanhouden namens hun klanten en het stemrecht kunnen uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10. Schroder Investment Management (North America) is een dochteronderneming van Schroder Investment Management Limited; en een discretionaire fondsbeheerder die aandelen aanhoudt namens zijn klanten en het stemrecht kan uitoefenen voor alle aandelen uit sectie 10.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.