Persbericht

Ageas kondigt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan in oktober

Op donderdag 22 oktober 2020 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV worden gehouden, ter goedkeuring van de betaling van het interim-dividend van 2,38 EUR per aandeel.

Begin dit jaar beslist Ageas om de uitkering van zijn dividendbetaling van 2,65 EUR per aandeel voor het jaar 2019 aan te passen, gelet op de prognoses die de Nationale Bank van België op 7 april 2020 bekendmaakte in het kader van Covid-19.

Een eerste dividendbetaling van 0,27 EUR per aandeel werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 20 mei 2020.

Na grondig beraad, en gelet op de sterke en veerkrachtige solvabiliteit en cashpositie van Ageas, bevestigt de Raad van Bestuur opnieuw haar intentie die zij bekendmaakte op 8 april 2020 om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te organiseren in oktober 2020 ter goedkeuring van de betaling van het tussentijds dividend van 2,38 EUR per aandeel.  De Nationale Bank van België werd hiervan op de hoogte gebracht. Alle praktische informatie betreffende de organisatie van deze bijeenkomst zal op een later tijdstip worden verspreid.

Rekening houdend met de nieuwe richtlijnen uitgegeven door de Nationale Bank van België, zal de lancering van een nieuw inkoopprogramma voor eigen aandelen worden uitgesteld.

Ok