Persbericht

Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan

Aangezien het vereiste quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2021 niet zal worden bereikt, organiseert ageas SA/NV op woensdag 19 mei 2021 om 10u30 de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (de “Vergadering”). De Vergadering zal plaatsvinden in The Egg, Barastraat 175, 1070 Brussel, en zal worden georganiseerd in overeenstemming met de coronamaatregelen die van toepassing zullen zijn op de dag van de Vergadering. De aandeelhouders worden aangeraden om de website van Ageas (www.ageas.com) te consulteren voor eventuele bijkomende informatie hierover.

Als de huidige maatregelen ongewijzigd blijven, zal het niet toegelaten zijn om de Vergadering fysiek bij te wonen. In dat geval zullen geregistreerde aandeelhouders die aangegeven hebben hun stem online te willen uitbrengen, de Vergadering virtueel kunnen volgen via een webcast. Zij worden verzocht de Ageas website, waar de procedure om zich aan te melden voor de webcast beschikbaar zal worden gesteld, vooraf te raadplegen. Ageas zal de geregistreerde aandeelhouders die hun stem online willen uitbrengen tenminste 24 uur voor de Vergadering individuele inloggegevens bezorgen volgens de gegevens waarover de vennootschap beschikt. Daarnaast kunnen de aandeelhouders ook stemmen met het volmacht- of het stemformulier die op de website van Ageas staan.

De algemene modaliteiten om deel te nemen aan de Vergadering zijn beschikbaar op de Ageas website. Ook de onderstaande documenten over de Vergadering kunnen hier ook worden geconsulteerd:

 • de oproeping, samen met de agenda met als punten:
  • de kwijting van aansprakelijkheid,
  • de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over 2020,
  • de goedkeuring van het remuneratieverslag,
  • het dividend,
  • de voorstellen tot benoeming en herbenoeming van bestuursleden, en de herbenoeming van de van de vennootschap PWC Bedrijfsrevisoren/PwC Reviseurs als commissaris voor een periode van 3 jaar.
 • de goedkeuring van voorgestelde wijzigingen aan de statuten; en
 • de bijzondere verslagen van de raad van bestuur.

Aandeelhouders zullen zich alleen voor de Vergadering kunnen registreren, stemmen en vragen stellen als zij op de registratiedatum houder zijn van het aantal aandelen waarvoor zij hun intentie hebben aangegeven om hun stemrecht uit te oefenen en vragen te stellen, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de Vergadering aanhouden. De registratiedatum is 5 mei 2021 om middernacht (CET).

Aandeelhouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, dienen hun intenties uiterlijk op 16 mei 2020 kenbaar te maken door hun instructies mee te delen aan de vennootschap, hun bank of hun financiële instelling. De stemformulieren en de volmachten waarmee aandeelhouders hun steminstructies kunnen doorgeven, moeten uiterlijk op 16 mei 2021 in het bezit zijn van de vennootschap.

Vragen over deze Vergadering kunnen worden gemaild naar [email protected].

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 45.000 werknemers en in 2020 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Bijlage