Persbericht

Ageas rapporteert resultaten over 2022

 

Ageas rapporteert resultaten over 2022

 • Nettoresultaat van de Groep van EUR 1.011 miljoen
 • Sterke operationele prestatie dankzij de uitstekende prestatie in Niet-Leven in België en onderliggend resultaat in Azië, en een hoog gegenereerd operationeel vrij kapitaal in alle regio’s
 • Succesvolle transactie op uitstaand schuldpapier FRESH droeg EUR 146 miljoen bij aan het resultaat
 • Voorgesteld bruto cash slotdividend van EUR 1,50 per aandeel; totaal dividend op EUR 3,00 per aandeel
Kerncijfers
Resultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep bedroeg EUR 1.011 miljoen
 • Het nettoresultaat van de Groep exclusief RPN(i), bedroeg EUR 871 miljoen
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep steeg met 2% tot EUR 16,4 miljard, met stijgingen in zowel Leven als Niet-Leven
 • Het premie-inkomen Leven steeg met 1% tot EUR 11,3 miljard, voornamelijk dankzij nieuwe contracten in China
 • Het premie-inkomen Niet-Leven steeg met 4% tot EUR 5,1 miljard, voornamelijk dankzij België en Azië
Operationeel resultaat
 • De combined ratio bedroeg 96,5%, inclusief de impact van ongunstige weersomstandigheden in België en het VK voor 4,3 procentpunten
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 91 basispunten en de operationele marge Unit-linked bedroeg 36 basispunten
Balans
 • Het eigen vermogen bedroeg EUR 7,6 miljard of EUR 41,29 per aandeel
 • De Solvency IIageas ratio Groep verbeterde naar 218%, ruimschoots boven het risicoprofiel van de Groep
 • Het gegenereerd operationeel kapitaal en het gegenereerd operationeel vrij kapitaal bedroegen respectievelijk EUR 1.791 miljoen en EUR 1.172 miljoen, en weerspiegelen de sterke operationele prestatie van de Groep
 • De totale liquide activa Algemene Rekening per 31 december 2022 bedroegen EUR 0,6 miljard
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten exclusief shadow accounting daalden in vergelijking met eind 2021 met 1% tot EUR 74 miljard

Hans De Cuyper, CEO Ageas, zegt: "2022, het eerste jaar van onze Impact24-strategie, was een moeilijk jaar, maar ook een jaar waarin Ageas alweer een solide prestatie heeft geleverd. Commercieel bleven we vooruitgang boeken dankzij Azië en de Niet-Leven activiteiten. En dankzij het sterke operationele resultaat in alle regio's bedroeg het nettoresultaat van de Groep meer dan EUR 1 miljard. Dankzij de solide balans van de Groep kan Ageas zijn aandeelhouders over 2022 een totaal brutodividend van EUR 3,00 bieden. We namen het hele jaar door ook belangrijke stappen in de verwezenlijking van onze strategische ambities in het kader van Impact24, in termen van groei, uitmuntende commerciële prestaties, de integratie van data en technologie en duurzaamheid. Daardoor vertoonden onze niet-financiële en duurzaamheidsdoelstellingen, waarover we voor het eerst rapporteren, op tal van vlakken een mooie vooruitgang. Ik ben onze mensen en partners erg dankbaar voor hun gewaardeerde bijdrage aan deze uitstekende prestaties in 2022, en ik wil al onze stakeholders bedanken voor hun blijvend vertrouwen in onze onderneming. Vandaag zijn onze gedachten bij de bevolking van Turkije en Syrië die familie en vrienden verloren in de verwoestende aardbeving. Samen met onze Turkse partner Sabanci, biedt Ageas ondersteuning waar het kan. Zo zegde Ageas EUR 1 miljoen financiële steun toe voor onmiddellijke ondersteuning en voor de heropbouw op lange termijn."

Impact24 – Initiatieven in het vierde kwartaal
 
 • East West Ageas Life lanceerde zijn agentenkanaal in de Filipijnen in het kader van de ambitie van de Groep om haar kernactiviteiten te versterken.
 • Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLIC) kon dankzij het partnership tussen Ageas en eBaoTech in opmerkelijk korte tijd een nieuw digitaal B2B2C-verkoopdistributiekanaal opzetten als aanvulling op zijn traditionele kanalen. Zo blijft het bedrijf relevant en goed voorbereid op de toekomst.
 • AG, de Belgische marktleider in ziekteverzekering, wil klanten ook andere diensten aanbieden die verder gaan dan verzekeringen en nieuwe groeimotoren ontwikkelen. Het ging een samenwerking aan met Doktr, de ontwikkelaars van een gezondheidsapp waarmee patiënten digitaal contact kunnen leggen met zorgaanbieders.
 • In lijn met de strategie van de Groep om de troeven van digitale platforms optimaal te benutten, biedt Ageas UK, in het kader van een nieuw e-commercepartnership, tegenwoordig een autoverzekeringsvoorstel aan via Yoga, een online self-serviceverzekerings-makelaar.
 • Ageas sloot zich als de eerste Belgische asset owner aan bij het VN-initiatief Net Zero Asset Owner Alliance.
 • Ageas Re startte met het schrijven van inkomende herverzekeringscontracten van niet-gelieerde verzekeraars, met premies aan de bovenkant van de beoogde vork van EUR 20-30 miljoen