Persbericht

Ageas: Transparantiekennisgeving

Ageas meldt, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 16 mei 2018 onder de drempel van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen zakte en nu 2,70% bedraagt.

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Onderschrijding van de laagste drempelKennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)ageas SA/NV

Datum van drempeloverschrijding16 mei 2018

Overschreden drempel (in %)3%

Noemer203.022.199

Details van de kennisgeving

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
# stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan Los van Verbonden aan Los van
Effecten effecten Effecten effecten
ageas SA/NV 6.443.750 1.456.571 0,72%
AG Insurance SA/NV 47.620 47.620 0,02%
Ageasfinlux S.A. (related to FRESH) 3.968.254 3.968.254 1,95%
subtotaal 10.459.624 5.472.445 2,70%
TOTAAL 5.472.445 0 2,70% 0,00%
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type financieel instrument Vervaldatum Uitoefeningstermijn of -datum # stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Settlement
TOTAL 0 0,00%
Totaal A & B # stemrechten % stemrechten
5.472.445 2,70%

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)ageas SA/NV is voor 100 % eigenaar van Ageas International N.V. dat op zijn beurt 75% van het aandelenkapitaal van AG Insurance SA/NV en 100% van Ageasfinlux S.A. bezit.

Bijkomende informatieDe aandelen verbonden aan de FRESH hebben geen recht op dividend noch stemrecht zolang ze toegewezen zijn aan Ageasfinlux S.A.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.