Executive insight

De verzekeringssector is veranderd, en ons verhaal moet mee evolueren

Bart De Smet, CEO Ageas

Iemand zei ooit “We kunnen onze toekomst alleen duidelijk en wijs uitstippelen als we weten hoe we op dit punt zijn geraakt”. Mijn 60ste verjaardag lijkt me dan ook een perfect moment om stil te staan bij het verleden, maar ook bij de kansen voor de komende generatie verzekeraars. Die verzekeringswereld ziet er nu heel anders uit dan toen ik er voor het eerst mee in aanraking kwam. En dat is nergens zo duidelijk zichtbaar als in het domein van human resources.

Toen ik in de verzekeringsbranche begon waren we allemaal specialisten in ons vakgebied - er waren veel minder generalisten dan vandaag de dag. Als je aangenomen werd als actuaris, deed je de taken van een actuaris. Een generalistische instelling lag toen minder voor de hand. Moderne specialisten hebben echter expertise op een veel hoger niveau. De complexiteit van elke functie is enorm toegenomen, of het nu gaat om data-analyse, actuarisfuncties, digitale marketing of communicatie. Daardoor werkt er bij verzekeraars vandaag de dag een heel andere selectie mensen dan in vroegere decennia en zien we meer diversiteit op het gebied van gender, leeftijd, nationaliteit, vaardigheden en instelling.

Een tweede trend die ik heb opgemerkt is dat het er minder toe doet of een kandidaat een specifiek universitair diploma heeft behaald. Voorheen kon je niet in de verzekeringssector aan de slag als je geen relevant diploma had. Vandaag de dag zoekt Ageas juist jonge mensen met talent en zin. Natuurlijk speelt hun opleiding nog steeds een rol, maar karakter en motivatie zijn veel belangrijker. Ik ben op zoek naar enthousiaste mensen die onder andere laten zien dat ze flexibel zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken, en interesse tonen in anderen. Multidisciplinaire mensen zijn aantrekkelijk; mensen die werk combineren met het leren van 'echte' levensvaardigheden.

Mijn advies voor mensen met interesse in de verzekeringsbranche is om onderaan te beginnen, samen te werken met mensen die meer ervaring hebben - het liefst in een setting waar je samen dingen tot stand brengt - en zo vroeg mogelijk ervaring op te doen met alle aspecten van het bedrijf. Zo bouw je kennis en geloofwaardigheid op, en werk je aan je leidinggevende vaardigheden. Mensen zullen je respecteren omdat ze weten dat je de branche kent en ooit in hun schoenen hebt gestaan.

Met de brede kansen en grotere variëteit in functies ziet de toekomst er rooskleuriger uit dan ooit. Maar een onderzoek van het Chartered Insurance Institute uit 2014 geeft een ander beeld: zo'n 53% van de universitaire studenten gaf aan dat zij de verzekeringssector 'oninspirerend' vonden. Volgens het meest recente HR-rapport van Randstad staat financiële dienstverlening momenteel op nummer 9 in de lijst van aantrekkelijkste vakgebieden, achter de bouw en voedingswaren!

Binnen de financiële dienstverlening staan verzekeraars van oudsher bekend als “conservatief, gedateerd en slecht in communicatie.” Maar dat is niet wat ik zie. Ondanks de crisis in 2008 staat de verzekeringsbranche nog steeds bekend als het ondergeschoven kind van de bankensector; bankiers die zijn overgestapt naar de verzekeringssector hebben in mijn ervaring echter een heel ander en veel positiever perspectief.

Als sector moeten we onze PR danig verbeteren. We moeten pro-actiever ons verhaal vertellen, en niet alleen aan mensen die het al kennen. Altijd als ik met mensen over onze activiteiten praat, krijg ik dezelfde reactie: “Ik wist helemaal niet dat er in jouw sector zoveel variatie was.” Academici moeten ook een steentje bijdragen om meer interesse in de verzekeringssector te stimuleren. Bijvoorbeeld door middel van stages en andere werk-/studiemogelijkheden.

Binnen en buiten de sector wordt er hard geconcurreerd om talenten binnen te halen, vooral door zogeheten 'disruptor brands'. Voor ons is de uitdaging om dit te aanvaarden en het verhaal van de verzekeringssector overtuigend neer te zetten voor toptalenten én het grote publiek. Voortgang op de weg naar een nieuw imago voor de verzekeringsbranche zou een mooi nalatenschap zijn voor onze generatie. Ik heb dan ook een oproep aan de verzekeringssector: Treed naar buiten en geef ruchtbaarheid aan ons verhaal door je ervaringen te delen!