Maatschappij

Focus op talent, gelijkheid en diversiteit

European Women on Boards promoot actief gendergelijkheid op niveau van de raad van bestuur en het executive management. Vandaag publiceerde de organisatie haar jaarlijkse Gender Diversity Index* die zicht geeft over de genderdiversiteit in het bestuur en de leiding van bedrijven.

Ageas behaalde hierin een mooie score en maakte een sterke sprong voorwaarts. Deze evolutie komt er niet zomaar. Het is het resultaat van een bewuste politiek binnen de Groep van focus op gendergelijkheid waarbij talent de ruimte wordt gegeven en gestimuleerd wordt om een leidende rol op te nemen.

De benoemingen in 2021 van Heidi Delobelle en Gilke Eeckhoudt respectievelijk als CEO van de Belgische activiteiten en als Chief Development and Sustainability Officer (CDSO), een nieuw gecreëerde functie binnen het Management Committee voor de implementatie van het nieuwe strategisch plan Impact24, zijn hier een mooi voorbeeld van.

In Impact24 neemt de maatschappelijke rol van de Groep een prominente plaats in waarbij onder andere het beleid rond diversiteit en gelijkheid nog verder wordt doorgetrokken en zelfs wordt versterkt met zeer specifieke en toch wel uitdagende targets op dat vlak. Zo bouwen we verder aan een evenwichtige opvolgingspool binnen de Top 800 managers van de Groep om het potentieel aan talent alle kansen voor ontplooiing aan te reiken.

De positieve evolutie op vlak van gendergelijkheid en diversiteit binnen Ageas en de bevestiging ervan in het rapport van EWOB, zijn een stimulans om dat beleid verder te zetten.

 

* Voor de informatie over Ageas zie pg 58 van het rapport.

Als internationaal bedrijf ervaart Ageas elke dag de positieve kracht van diversiteit. De mix van verschillende persoonlijkheden, culturen en competenties werkt verrijkend voor de Groep en voor onze medewerkers, en stimuleert creativiteit en ondernemershap. Daarom hechten we veel belang aan het creëren van een werkomgeving waarin iedereen kansen krijgt om zich te ontwikkelen en te groeien. Vandaar onze ambitie om voor al onze medewerkers ‘A Great place to Grow’ te zijn. We danken European Women on Boards voor de deze mooie erkenning

Hans De Cuyper, CEO Ageas