Persbericht

Praktische details over de Fortisschikking

Na de verbindendverklaring van de Fortisschikking door het Gerechtshof Amsterdam die afgelopen vrijdag 13 juli 2018 werd bekendgemaakt, informeert Ageas over de praktische details en de stappen die In aanmerking komende Aandeelhouders moeten ondernemen. 

De kennisgeving van de verbindendverklaring zal worden verstuurd aan alle bekende In aanmerking komende Aandeelhouders. Daarnaast zal de kennisgeving op vrijdag 27 juli 2018 worden gepubliceerd in diverse dagbladen in België en Nederland, op de website www.forsettlement.com en op de website van Ageas. 

Claims administrator 

Stichting FORsettlement heeft Computershare Investor Services plc aangesteld om op te treden als onafhankelijke claims administrator die het claimproces beheert. 

Stappen die In aanmerking komende Aandeelhouders moeten ondernemen 

Het claimformulier om vergoeding aan te vragen op grond van de schikkingsovereenkomst is vanaf vrijdag 27 juli 2018 beschikbaar via www.forsettlement.com. Om vergoeding aan te vragen, moet een In aanmerking komende Aandeelhouder uiterlijk ongeveer een jaar daarna een claimformulier met ondersteunende bewijsstukken bij de claims administrator indienen, d.w.z. uiterlijk op zondag 28 juli 2019. 

In aanmerking komende Aandeelhouders die uiterlijk op maandag 31 december 2018 een volledig claimdossier met alle noodzakelijke bewijsstukken indienen, hebben recht op een vervroegde uitkering van 70% van hun compensatie. 

Als gevolg van de publicatie van de kennisgeving van de verbindendverklaring op 27 juli 2018, eindigt de opt-out periode van vijf (5) maanden die het Gerechtshof heeft bepaald op maandag 31 december 2018. De kennisgeving geeft aan hoe en tot wanneer In aanmerking komende Aandeelhouders die niet door de Fortisschikking wensen gebonden te zijn, gedurende deze periode kunnen kiezen om niet deel te nemen aan de schikking. Ageas behoudt zich het recht voor om de Fortisschikking te beëindigen indien de opt-outs een bedrag vertegenwoordigen dat hoger ligt dan 5% van het schikkingsbedrag van 1,3 miljard EUR. 

Voor alle relevante informatie over de schikking en nadere berichten over de timing verwijzen we naar de specifieke website www.forsettlement.com. Alle vragen over deze schikking kunnen ook worden verstuurd naar: [email protected]