Business

Tien jaar Ageas is tien jaar vooruitkijken. Zeker in tijden van corona.

Vorige week vierden we de 10e verjaardag van het merk “Ageas”. Na de verkoop van onze bankenactiviteiten herdoopten we in 2010 “Fortis” tot “Ageas”. Een naam die expliciet verwijst naar onze Belgische onderneming “AG” en onze verzekeringsactiviteiten in Europa en Azië. Een verjaardag is een ideale gelegenheid om terug te blikken op enkele belangrijke mijlpalen van het voorbije decennium. Maar wat voor ons nog belangrijker is, is de blik vooruit. Welke verschuivingen verwachten we in de komende tien jaar? En de vraag die vandaag op ieders lippen ligt: wat zal de impact van COVID-19 daarbij zijn?

Vandaag circuleren de meest uiteenlopende meningen over hoe ons leven na de coronacrisis eruit zal zien. Wat zeker is, is dat niemand de toekomst kan voorspellen. Niemand weet met absolute zekerheid welke wijzigingen in consumentengedrag die we in volle crisis waarnemen, echt duurzaam zijn en welke slechts tijdelijk. Het is echter wel redelijk om aan te nemen dat de door de coronacrisis versnelde tendensen niet snel zullen verdwijnen.

Bijvoorbeeld, consumenten willen in volle crisis geen “gedoe” meer en zijn op zoek naar de beste service zonder enige beslommeringen. In enkele klikken bestellen, morgen geleverd en indien de aankoop niet voldoet gratis terugsturen, is de norm. Bedrijven die een klantenervaring hebben gebouwd op efficiëntie, personalisatie en vlotte en transparante communicatie zijn de winnaars van morgen. Ook verzekeraars moeten continu op zoek hoe ze de ervaring van hun klanten in de hele waardeketen kunnen optimaliseren. Hoe ver ze hierin moeten gaan, is moeilijk te zeggen en zal afhangen van de klantenverwachting. Heel vaak is er nood aan een gedetailleerde risicoanalyse en zeer duidelijke uitleg over de omvang van de geboden dekking. En inzetten op een vlotte uitbetaling na materiële schade is uiteraard belangrijk, maar nog beter is te zorgen voor een snel en kwalitatief herstel van de schade. In deze context bracht AG onlangs de diensten van “So Simply” op de markt.

Een ander voorbeeld is de problematiek die gepaard gaat met vergrijzing, wat tijdens de coronacrisis nog meer tot uiting komt. Vandaag moeten we allemaal in ons kot blijven. Ouderen die al minder sociale contacten hadden, dreigen hierdoor nog meer geïsoleerd te geraken. Ook wordt het duidelijk dat het helemaal niet evident is om alle ouderen kwalitatieve opvang te bieden. Verzekeraars hebben in deze vergrijzingsproblematiek een rol te spelen. Naast de spaar- en pensioenproducten die ervoor zorgen dat gepensioneerden hun financiële slagkracht op peil houden, is er ook een opportuniteit voor diensten die de levenskwaliteit rechtstreeks verhogen. Wij lanceerden onlangs in België “Phil at Home”, een dienst die ouderen de nodige omkadering biedt zoals een zorgcentrale die 24 op 7 bereikbaar is en tevens toegang geeft tot een persoonlijke coördinator die allerlei klusjes organiseert en opvolgt. Dankzij deze dienst kunnen ouderen langer in hun eigen woning verblijven en zijn ze niet genoodzaakt om vroegtijdig naar een rusthuis te gaan.

De coronacrisis heeft ook de stijgende interesse in “wellbeing” bevestigd. Hoe blijf je fit wanneer je (bewegings)vrijheid beperkt wordt? Hoe vermijd je een mentale dip als sociale contacten niet meer vanzelfsprekend zijn? Vele bedrijven organiseren tijdens deze crisis daarom online webinars met gezondheidsexperten of zelfs virtuele yogasessies voor hun medewerkers en klanten. Ook verzekeraars kunnen bijdragen aan de mentale en fysieke gezondheid. In het verlengde van producten zoals de groepsverzekering aangeboden door werkgevers aan hun werknemers, kunnen verzekeraars samen met gespecialiseerde partners ook diensten ontwikkelen die rechtstreeks de “wellbeing” van werknemers ondersteunen waaronder ook bijvoorbeeld de begeleiding van medewerkers met een burn-out. Onze Belgische onderneming AG speelt hier o.a. op in met het recent gelanceerde AG Health Partner concept.

Blik op 2030 en innovatiekracht

Niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Niemand kan vandaag met 100% zekerheid zeggen of we na de coronacrisis terugkeren naar het “oude normaal” of er een “nieuw normaal” voor de deur staat. Continu vooruitkijken en tendensen met mogelijk impact in kaart blijven brengen is de enige optie. Welke trends zijn blijvend van aard en welke slechts tijdelijk? Bij Ageas creëerden we twee jaar geleden de “Think2030” denktank die tien jaar vooruitkijkt. Tien jaar is ver genoeg om de wetenschappelijke en technologische vooruitgang te laten rijpen tot het moment waarop ze ons leven effectief zullen veranderen, maar tegelijkertijd voldoende urgent om vandaag de nodige stappen te zetten. In onze trendanalyse verrijken we de kennis van experten met onderzoek via artificiële intelligentie. Hierdoor kunnen we een grote hoeveelheid data in onze analyses betrekken.

Maar enkel het in kaart brengen van tendensen is lang niet voldoende. Het is even belangrijk om de nodige innovatiekracht in huis te hebben. De capaciteit om nieuwe diensten en processen te testen, te implementeren en op te schalen. Op gebied van productinnovatie focussen we hierbij niet enkel op traditionele verzekeringsactiviteiten, maar ook op preventie en bijstand. Daarnaast kijken we ook naar nieuwe types van partnerships buiten onze sector. Op termijn kunnen deze uitgroeien tot volledige ecosystemen rond de klant.

Ageas zal net zoals de voorbije tien jaar, ook de komende tien jaar de blik op de toekomst houden. Enkel op deze manier, door ons continu aan te passen aan wijzigende omstandigheden, blijven we relevant voor al onze stakeholders, vandaag en morgen.

 

** Terugblikken** op enkele belangrijke mijlpalen van het voorbije decennium