Persbericht

Ageas maakt herzien totaal aantal uitstaande aandelen bekend

Ageas maakt herzien totaal aantal uitstaande aandelen bekend

Na de vernietiging van 3.820.753 Ageas aandelen die in 2019 zijn ingekocht, is het totale aantal uitstaande aandelen (de noemer) gedaald naar 194.553.574.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV keurde op 20 mei 2020 de vernietiging goed van 3.820.753 aandelen (resultaat van de inkoop van aandelen in 2019). Hierdoor is het totale aantal uitstaande aandelen gedaald tot 194.553.574. Dit aantal (de noemer) zal gehanteerd worden in de berekeningen van aandelenbelangen in procenten.

Deze informatie is beschikbaar op de website van Ageas onder "Investeerders – Aandeelhoudersstructuur" (http://www.ageas.com/nl/investeerders/aandeelhoudersstructuur).