Persbericht

ageas SA/NV organiseert een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

ageas SA/NV organiseert een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaats vinden in de kantoren van ageas SA/NV, Bolwerklaan 21, 1210 Brussel, op 17 april 2024 om 10u30.

Ageas publiceerde volgende documenten over deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn website,www.ageas.com:

  • de oproeping, samen met de agenda;
  • een model van volmacht;
  • het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:199 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Ageas heeft de ervaring van de voorgaande jaren dat deze vergadering het vereiste quorum - een vertegenwoordiging van minimaal 50%van het kapitaal - niet haalt, en deze eerste Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024 dus waarschijnlijk niet rechtsgeldig zal kunnen besluiten. Als het vereiste aanwezigheidsquorum voor deze vergadering niet wordt gehaald, zal Ageas op 13 april 2024 een uitnodiging uitsturen voor een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders samen met de uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV. Beide Vergaderingen zullen plaatsvinden op woensdag 15 mei 2024.

Vragen over deze Vergadering kunnen gemaild worden naar [email protected].

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een geschiedenis van bijna 200 jaar. Ageas biedt particuliere en zakelijke klanten levens- en niet-levensverzekeringsproducten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, vandaag en morgen, en houdt zich daarnaast bezig met herverzekeringsactiviteiten. Als een van de grotere Europese verzekeringsmaatschappijen concentreert Ageas haar activiteiten in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Ageas heeft succesvolle verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van volledige dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het actief is. Het vertegenwoordigt een personeelsbestand van ongeveer 44.000 mensen en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 17 miljard in 2023.