Persbericht

Ageas: Transparantiekennisgeving


Ageas: Transparantiekennisgeving

Overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, laat Ageas weten dat op 17 mei 2023 zijn belang onder de statutaire drempel van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen is gedaald en nu 2,30% bedraagt.

Reden van de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Onderschrijding van de laagste drempel

Kennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)Zie bijlage 1a.

Datum van drempeloverschrijding17 mei 2023

Overschreden drempel (in %)3%

Noemer187.971.187

Details van de kennisgevingZie bijlage 1b.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar op https://www.ageas.com/nl/investors/aandeelhouders.

Bijkomende informatieDe aandelen verbonden aan de FRESH hebben geen recht op dividend noch stemrecht zolang ze toegewezen zijn aan Ageasfinlux S.A.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar kennis en ervaring. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 44.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 16 miljard in 2022.