Innovatie

AI kan verzekeren inclusiever maken

Artificiële intelligentie (AI) kan een revolutie in het verzekeringswezen teweegbrengen en de relatie tussen verzekeraar en verzekerde voorgoed – én ten goede – veranderen. Er staat echter meer op het spel. AI werpt ook ethische vragen op.

De klant krijgt de touwtjes in handen

In het verzekeringswezen zijn data altijd al alomtegenwoordig geweest. Met de komst van AI kunnen we het volledige potentieel van die data echt benutten voor de klant. Dankzij AI kunnen we enorme hoeveelheden persoonsgegevens analyseren en risicofactoren, individuele voorkeuren en gedragspatronen beter inschatten. Stemmen we uw autoverzekering voortaan precies af op hoe vaak u uw auto gebruikt en op uw rijgedrag? Is het een goed idee om al uw smarttoestellen thuis te koppelen aan uw brandverzekering? Dankzij AI kunnen we data-inzichten op elk niveau in onze activiteiten integreren om uiterst persoonlijke verzekeringsvoorstellen te kunnen aanbieden, processen te vereenvoudigen en de klant meer controle te geven. Klantenbelevingen worden langzaam maar zeker omgezet naar datagestuurde interacties, met dekkingen en prijzen die naadloos zijn afgestemd op hun individuele behoeften. Het klinkt ironisch, maar technologie kan de verzekeringssector nog menselijker maken.

AI laat ons anders kijken naar risico

Maar zou deze nieuwe focus op de beoordeling van individuele risico's ook iets kunnen veranderen aan de fundamenten van het risicomodel dat verzekeraars gebruiken? Een model dat onze samenleving al eeuwenlang zo goed dienst doet. Het basisprincipe van verzekeren is dat risico's worden gegroepeerd en gemutualiseerd. Wanneer een verzekerde door onvoorziene omstandigheden in de kosten komt, worden die verliezen over de bredere samenleving gespreid. Dat doen we vanuit een rotsvast geloof in eerlijkheid. In het verleden hebben verzekeraars beslissingen altijd gebaseerd op de risico's van groepen klanten die bepaalde onbekende elementen gemeenschappelijk hebben. AI kan nu op het niveau van het individu uitrekenen hoe groot de kans is dat er een risico optreedt. Dat zou natuurlijk kunnen leiden tot situaties waarin verzekeraars in eerste instantie de 'beste' soorten risico's uitkiezen en klanten selecteren die volgens de voorspellingen de laagste claims indienen. Daardoor zou er in het verzekeringswezen een ‘leegte’ kunnen ontstaan, met meer 'onverzekerbare' risico's. Het is geen verrassing dat EIOPA, de Europese toezichthouder voor de verzekeringssector, in haar reglementaire overwegingen over AI zo sterk de nadruk legt op eerlijkheid en ethisch handelen. Dat zijn immers eigenschappen die bij een verzekeraar centraal staan. Wij bieden de maatschappij een cruciale stabiliserende factor: we absorberen onzekerheid zodat burgers voluit kunnen leven.

Samenwerking is de sleutel

Wij moeten als sector samenwerken om ervoor te zorgen dat er geen ‘leegte’ ontstaat waardoor klanten in een nadelige positie terechtkomen en de kloof in de samenleving breder wordt. De sector moet de handen in elkaar slaan en een manier van werken definiëren die de onderliggende ethische principes van verzekeren versterkt. Als verantwoordelijke verzekeraars is het onze taak om zoveel mogelijk mensen de gemoedsrust te bieden dat ze beschermd zijn als er iets mis gaat.

De kracht van data

Het goede nieuws is dat AI veel mogelijkheden biedt. Hyperpersonalisatie van ziekteverzekeringen kan voordelen opleveren voor de gezondsten onder ons ... Maar tegelijkertijd kunnen klanten die daar het meest behoefte aan hebben misschien geen verzekering op hun hypotheek krijgen wanneer ze een huis kopen. We kunnen ook de informatie van slimme toestellen leren gebruiken om een gezondere levensstijl te promoten en het risicoprofiel van klanten te verbeteren. Op die manier zouden we bijvoorbeeld oplossingen kunnen bieden voor diabetespatiënten, zodat ze voor hun gezin een warm nest kunnen bouwen. Door de klimaatverandering worden grotere gebieden onderhevig aan overstromingen of hittegolven, waardoor een grotere groep kwetsbare burgers onverzekerd blijft. AI kan ons helpen bij een betere geografische diversificatie en om preventieve alarmsystemen in te bouwen, zodat iedereen altijd gedekt kan zijn voor brand en overstromingen. 
Het gebruik van AI om risico uit te sluiten of te vermijden, verhoogt de winstgevendheid voor verzekeraars. Maar het effect daarvan op de maatschappij is heel anders! AI kan een hulpmiddel zijn dat uitsluiting in de hand werkt of dat inclusie bevordert. Aan ons de keuze!

De juiste beslissing nemen als verzekeraars

We hebben een plicht om na te denken over de bredere implicaties van AI voor de toekomst van de sector. Dat doen we door samen te werken. Door te onthouden dat verzekeraars, als vangnet voor de samenleving, een belangrijke rol spelen. We staan vandaag als sector voor een belangrijke beslissing: kiezen we voor uitsluiting of voor inclusie? Het is onze plicht om de integriteit van verzekeren te beschermen en de waarde die het voor iedereen oplevert, te maximaliseren. De richting die we uitgaan, kiezen we met menselijke intelligentie.

Hans De Cuyper

CEO van Ageas