Maatschappij

Duurzame publiek-private samenwerkingen: Ageas en VBO reiken overheid de hand

De Belgische overheidsinvesteringen liggen al tientallen jaren structureel laag en zijn onvoldoende om de complexe en ingrijpende uitdagingen van morgen, zoals de groene en digitale transitie, alleen aan te gaan. In een recente whitepaper reikt Ageas de overheid de hand, samen met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De private sector blijkt bijzonder enthousiast om mee te werken aan grote overheidsinvesteringen, maar jammer genoeg blijft het aanbod concrete projecten beperkt.

Door de klimaatverandering, het mobiliteits- en energievraagstuk, de digitalisering, de grondstoffenschaarste en de toenemende druk op welzijn en gezondheid staat de overheid de komende jaren en decennia voor een grote financiële opgave. Door de brede maatschappelijke impact en de complexiteit van die uitdagingen is het belangrijk dat private en publieke partners elkaar kunnen vinden.

Met een oproep in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor herstel en veerkracht, verzamelde het VBO meer dan 140 investeringsprojecten uit de privésector. Duurzame publiek-private samenwerkingwordt momenteel echter grotendeels bemoeilijkt door het beperkte aanbod van projecten van de overheid. Gelukkig zijn beleidsmakers zich daar van bewust en stipt Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen,  duurzame publiek-private samenwerkingen aan als een belangrijk onderdeel van zijn relanceplan.

Natuurlijke fit

Aan de kant van de financieringscapaciteit ziet ook Ageas een natuurlijke fit met duurzame publiek-private samenwerkingen. Voor verzekeringsmaatschappijen is het als voorzichtige beleggers een goede match om in infrastructuurprojecten te investeren. Ze hebben niet alleen een laag risico, maar passen dankzij hun lange looptijeen ook binnen de langetermijngarantie die klanten aangeboden wordt. Ook zijn ze voorspelbaarder dan andere investeringen en bieden ze een hoger rendement dan laag renderende staatsobligaties.

Ageas beschouwt publiek-private samenwerkingen als een win-win-winverhaal. Ze vormen een duidelijke en belangrijke schakel in onze sociaal-economische rol als verzekeraar. Zo kan een partnershipproject ervoor zorgen dat de investering van de premies die wij als verzekeraar ontvangen, voldoende rendement biedt voor de aanvullende pensioenen die we garanderen. Dat is het mooie aan een PPSP (Public-Private-Sustainable Partnership). Met de pensioenreserves van onze klanten bouwen we infrastructuur voor de volgende generatie(s). Dat levert een rendement op voor de huidige generatie zodat ze van een comfortabel pensioen kan genieten. Onderweg wordt de pensioenkloof voor de overheid kleiner. De cirkel is rond, elke partij wint: de verzekeraar, de burger en de overheid

Hans De Cuyper, CEO Ageas

Publieke investeringen vormen een belangrijke hefboom om enerzijds het groeipotentieel van onze economie op lange termijn te versterken en anderzijds de energie- en milieutransitie te ondersteunen. Daarom blijven duurzame publiek-private samenwerkingen voor het VBO belangrijke instrumenten om nieuwe publieke investeringen te realiseren die op korte en lange termijn bijdragen aan onze welvaart. En zo echt waarde te creëren voor een inclusieve maatschappij waarin we niemand achterlaten

Pieter Timmermans, CEO VBO FEB

Meer dan winst alleen - VBO FEB - Ageas - White paper Meer dan winst alleen - VBO FEB - Ageas - White paper