Persbericht

Gereglementeerde en koersgevoelige informatie: Update over de onderhandelingen aangepaste Fortisschikking

Ageas en de claimantenorganisaties werkten intensief op een aangepast schikkingsvoorstel dat tegemoet zou komen aan de belangrijkste bezwaren die het Hof van Beroep in Amsterdam meegaf in zijn tussentijdse beslissing van 16 juni 2017. Omdat er nog geen overeenkomst is bereikt, werd het Hof gevraagd de indieningsperiode te verlengen.

Om tot een overeenkomst te komen die voldoet aan de belangrijkste bezwaren van het Hof, besliste Ageas om een ultieme bijkomende inspanning te doen van EUR 100 miljoen.

Sinds de publicatie van de tussentijdse beslissing hebben Ageas en de claimantenorganisaties intensief naar oplossingen gezocht om tegemoet te komen aan de bezwaren van het Hof. Er werd geen overeenkomst bereikt binnen de voorgestelde periode en daarom werd het Hof om een verlenging gevraagd. In die context, beslisten alle partijen om de discussies voort te zetten en verder te werken aan een redelijke en evenwichtige oplossing in het belang van alle stakeholders.

Ageas besliste om een ultieme bijkomende inspanning van EUR 100 miljoen te doen die het mogelijk moet maken om tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren van het Hof en rekening houdt met de eerder gemaakte engagementen.

Eens een overeenkomst is uitgewerkt en neergelegd bij het Hof, zal Ageas hierover communiceren.

Bart De Smet, CEO Ageas, zei: "Voor al onze stakeholders en voor de Groep blijven wij ons inzetten om een redelijke en werkbare oplossing te vinden voor het verleden. Daarom werd een verlenging van de indieningsperiode gevraagd. Bovendien is Ageas bereid om een extra financiƫle inspanning te doen. Ik heb het volste vertrouwen dat alle partijen zich de volgende weken ten volle zullen inzetten om tot een aangepast en evenwichtig akkoord te komen dat tegemoet komt aan de voornaamste bezwaren van het Hof."