Persbericht

Positief resultaat voor Ageas in RBS-zaak

Het Tribunaal van het ICC (de International Chamber of Commerce) heeft aangekondigd dat zij de eis die Royal Bank of Scotland ('RBS') tegen ageas SA/NV had ingediend volledig heeft verworpen.

In 2014 spande RBS een arbitrageprocedure aan tegen ageas SA/NV voor het ICC in Parijs en eiste daarbij aanvankelijk een bedrag van EUR 135 miljoen, dat in de loop van de procedure werd herleid tot EUR 75 miljoen. De eis houdt verband met een vermeende belofte tot compensatie die door het (voormalige) Fortis zou zijn gemaakt aan RBS in 2007, in de context van de overname van de voormalige ABN AMRO groep.

Het ICC Tribunaal bevestigde de positie van Ageas en heeft de eis van RBS volledig verworpen. De beslissing van het ICC Tribunaal is finaal*.

Ageas is tevreden met de beslissing van het ICC Tribunaal.

* behalve in het geval van nietigheidsprocedures op basis van een beperkt aantal wettelijke gronden, zoals de schending van de rechten van verdediging in de arbitrageprocedures