Dividend

Uw dividend

Bruto dividend 2017
2,1
e

Dividendoverzicht weergeven

Ageas is van plan een jaarlijks dividend in contanten uit te betalen op basis van de winst van de verzekeringsactiviteiten. Ageas streeft naar een pay-out ratio van 40 tot 50% van de nettowinst van de verzekeringsactiviteiten. Het exacte niveau zal afhangen van de omstandigheden die dan gelden, in het bijzonder de status van groeiplannen en de beschikbare middelen om deze te kunnen financieren. Dit beleid zal aandeelhouders de kans geven volledig te profiteren van de kasstroomgenererende activiteiten van Ageas alsook van de waardecreatie in groeimarkten op lange termijn.

Vorige dividenden

Coupon nr Brutobedrag (in EUR) Betaalbaar Type
7
2.10
Dividend 2017
6
2.10
Dividend 2016
5
1.65
Dividend 2015
4
1.55
Dividend 2014
3
1.40
Dividend 2013
2
1.00
Capital reduction
1
1.20
Dividend 2012
45
0.08
Dividend 2011
44
0.08
Dividend 2010
43
0.08
Dividend 2009

Verwacht dividendvoor het boekjaar 2018

29 05 2019

Betaling dividend 2018

Toevoegen aan mijn agenda 2019-05-29 12:00:00 2019-05-29 14:00:00 Europe/Brussels Betaling dividend 2018 Unknown Ageas [email protected]

Kapitaalvermindering

In 2009 verwierf ageas SA/NV een in contanten af te wikkelen call optie op door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) verworven aandelen BNP Paribas. Deze call optie werd door Ageas verkocht aan de FPIM voor een bedrag van EUR 144 miljoen

In overeenstemming met haar verbintenis ten aanzien van de Europese Commissie, heeft de Raad van bestuur van Ageas aan de in september 2013 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld om dit bedrag uit te keren aan de aandeelhouders door middel van een kapitaalvermindering, verhoogd tot EUR 1,00 per aandeel. Dit bedrag van EUR 1,00 (bruto voor netto) is op 13 december 2013 aan de aandeelhouders betaald.

Persbericht Persbericht

Belgische roerende voorheffing voor niet-inwoners

In het kader van een verdere vereenvoudiging van de juridische structuur van Ageas werd op de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van 28 (Utrecht) en 29 juni 2012 (Brussel) beslist tot de fusie tussen ageas N.V. (overgenomen vennootschap) en ageas SA/NV (overnemende vennootschap). In het verlengde van deze vereenvoudiging werd op dezelfde Buitengewone Algemene Vergaderingen het “twinned share” principe (een “Unit” bestaande uit een aandeel ageas SA/NV en een aandeel ageas N.V.) opgeheven. Als Ageas een dividend betaalt zal dit nu steeds een Belgisch dividend zijn. Op het bruto dividend is in principe een Belgische roerende voorheffing verschuldigd van 30%.

België heeft belastingverdragen gesloten met een groot aantal landen, waardoor de roerende voorheffing op dividenden voor inwoners van die landen verlaagd kan worden, afhankelijk van voorwaarden, zoals onder meer de omvang van de deelneming en het vervullen van bepaalde identificatieformaliteiten. Aandeelhouders dienen zo snel mogelijk hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen om na te gaan of zij in aanmerking komen voor een vermindering van de roerende voorheffing bij de betaling of de toekenning van dividenden, alsook om meer te vernemen over de procedurele voorwaarden inzake het bekomen van een vermindering van de roerende voorheffing bij betaling van dividenden of de aanvraag tot terugbetaling.

Het inroepen van een verlaagd tarief op grond van een belastingverdrag kan door middel van het formulier Nr. 276_Div_Aut. Het verlaagd tarief kan onder bepaalde omstandigheden al aan de bron worden toegepast indien het formulier tijdig beschikbaar wordt gesteld door de aandeelhouder.

Het inroepen van het verlaagd tarief na de betaling van het dividend (terugvragen van teveel ingehouden roerende voorheffing) geschiedt door middel van het indienen van voormeld formulier bij de Belgische belastingautoriteiten (uiterlijk vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op dat van de betaalbaarstelling van het dividend).

Form 276 Div Aut Form 276 Div Aut