Persbericht

Ageas stelt zijn nieuwe strategische driejarenplan voor: Impact24

Vandaag stelt Ageas zijn nieuwe strategische driejarenplan voor, Impact24, voor de periode 2022-2024. Impact24 is een duurzame groeistrategie op lange termijn die verder bouwt op de unieke en sterke posities van de Groep in Europa en Azië en op de concrete verwezenlijkingen van het huidige plan Connect21.

De afgelopen drie jaar heeft Ageas de strategische keuzes, waarden en financiële doelstellingen van Connect21 met succes gerealiseerd. Nu Ageas een nieuwe strategische weg inslaat, kan de Groep dankzij die prestaties, en ondersteund door een sterke bedrijfscultuur, bewezen kapitaal- en risicomanagementdiscipline, een gezonde balans, een toekomstgericht managementteam en erg betrokken medewerkers, nieuwe groeikansen overwegen.

Impact24 luidt ook het begin in van het volgende hoofdstuk voor Ageas onder leiding van de nieuwe CEO Hans De Cuyper, die voortbouwt op de sterke erfenis die zijn voorganger Bart De Smet heeft nagelaten.  Het succes van de keuzes die in het verleden werden gemaakt, zorgen er in feite voor dat we in de toekomst sterk zullen kunnen groeien. Bij de uitwerking van Impact24 blijven wij de voordelen inzien van de geografische diversificatie van onze activiteiten en onze evenwichtige en goed uitgebalanceerde portefeuille, die ervoor zorgt dat de Groep veerkrachtig is.

CEO Hans De Cuyper licht toe: "Met de aankondiging van ons nieuwe strategische driejarenplan Impact24 beginnen wij aan de volgende fase van onze ontwikkeling als Groep, die wij opbouwen vanuit een sterke positie en tegen de achtergrond van duurzame prestaties. De keuzes en investeringen die wij vandaag maken, gelden niet alleen voor de komende drie jaar, maar ook voor de lange termijn. De sterkte van onze bestaande Kernactiviteiten geeft ons het vertrouwen en de mogelijkheid om te investeren in toekomstige groei en hogere ambities na te streven. We weten dat we nog meer kunnen doen. Maar het gaat niet alleen om wat we doen, maar ook hoe we het doen. Duurzaamheid staat centraal in ons bedrijfsmodel. Het zal bepalend zijn voor de manier waarop we onze producten ontwerpen, de investeringen die we doen, onze langdurige partnerschappen en de werkomgeving die we willen creëren zodat onze mensen zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Uiteindelijk willen we een duurzaam aandeelhoudersrendement realiseren. 2024 is een mijlpaaljaar voor Ageas. Het markeert de afsluiting van het Impact24-plan, maar ook een mijlpaal in onze geschiedenis, aangezien we 200 jaar als verzekeraar vieren. Impact24 laat ons nadenken over de afgelopen 200 jaar, maar zet ons ook aan om vandaag actie te ondernemen die van invloed zal zijn op onze toekomst.”