Executive insight

Hoe de verzekeringssector een stabiliserende factor kan zijn in onzekere tijden.

We mogen de kracht van voorspelbaarheid niet bagatelliseren. De wereld vaart er wel bij. Maar dit zijn uitzonderlijk moeilijke en onvoorspelbare tijden, waarin negatieve ontwikkelingen op wereldwijde schaal in één punt samenkomen en een ongeziene instabiliteit creëren. De wereld is na de pandemie grotendeels aan het herstellen, maar voor sommigen is de impact ervan nog steeds een bijzonder harde realiteit. Tegelijkertijd zien we haperende economieën in belangrijke markten, politieke instabiliteit, volatiele financiële markten, stijgende inflatie en rentevoeten en een energiecrisis als uitloper van een oorlog die verwoesting voor zo veel huishoudens en bedrijven zo dichtbij heeft gebracht. En dan mogen we de klimaatcrisis niet vergeten.

Dat zijn momenten waarop de wereld smeekt om signalen van stabiliteit, kleine lichtpuntjes van hoop. En op zulke momenten wordt de rol van verzekeraars en herverzekeraars pas echt belangrijk. Heel eenvoudig gezegd: verzekeraars mutualiseren risico en bieden mensen en bedrijven een belangrijk vangnet. Ze bieden stabiliteit. Maar niet alleen dat...

  • Les 1: Verzekeraars bieden een zekere mate van voorspelbaarheid en veiligheid

Verzekeraars bestaan zodat mensen hun ambities en hun dromen kunnen volgen, met het vertrouwen dat de gevolgen van een ongewenst voorval kunnen worden ingeperkt. Ze bieden een mate van zekerheid door bezittingen veilig te stellen en bescherming te bieden, en dus een zekere mate van voorspelbaarheid in een onzekere wereld. Dat doen ze als ervaren risicobeheerders, maar ook als langetermijndenkers.

Ook in de toekomst moet het doel – klanten beschermen – hetzelfde blijven. Maar tegelijkertijd mogen verzekeraars het traditionele bedrijfsmodel niet voor lief nemen. In een wereld die steeds individualistischer wordt, waar de bereidheid om alle risico's onderling te verdelen soms afneemt, moeten wij als verzekeraars de mutualisering van vergelijkbare risico's juist voorstaan, maar er ook voor zorgen dat individuen en bedrijven voldoende gemotiveerd zijn om maatregelen te nemen om dat risico terug te dringen.

  • Les 2: De huidige moeilijkheden zullen gesprekken op gang brengen over gedeelde verantwoordelijkheid

Als we terugblikken op de laatste tien jaar, dan zijn er nieuwe en verwoestende gebeurtenissen op de radar gekomen, die een hele nieuwe dynamiek hebben geïntroduceerd. En die de sector verplicht om even bij alles stil te staan en na te denken. We zagen catastrofale gebeurtenissen met een enorme impact: pandemieën, extreme weersomstandigheden, cyberrisico's en terrorisme, om er maar enkele te noemen. Veel daarvan hebben een impact op miljoenen mensen tegelijk, in die mate dat de wet van de grote getallen er niet meer toe doet. En daarin ligt het dilemma. Technisch gezien, volgens de normale spelregels, zouden deze risico's moeten worden opgenomen in de mutualisering. Maar de werkelijkheid is dat het verzekeringswezen deze risico's niet alleen kan dekken. Er moeten poolingsystemen worden opgezet, tussen verzekeraars, herverzekeraars en overheden. We moeten samenwerken, op een ongezien niveau.

  • Les 3: Als langetermijnbeleggers hebben verzekeraars een potentieel gigantische invloed (en dat is positief!)  

Een van de andere stabiliserende kenmerken van verzekeraars die hen in moeilijke tijden van andere sectoren onderscheidt, is hun rol als beleggers. Als grootschalige langetermijnbeleggers kunnen ze de rol van 'scheidsrechter' spelen in de transitie naar duurzamere beleggingen. Door goed te beleggen in de juiste activa op zo'n kritiek moment in de huidige klimaatcrisis en door 'schadelijke' activaklassen de rug toe te keren, kunnen verzekeraars een enorm verschil maken. De keuzes die verzekeraars maken zijn belangrijk. Er staat veel op het spel. Ook hun rol om invloed uit te oefenen op de keuzes van klanten en leveranciers is niet te onderschatten.

  • Les 4: Verzekeraars kunnen hun expertise in partnership gebruiken om meer te bereiken

Verzekeraars zijn ervaren partners. Een plus een is drie, is een berekening die verzekeraars en hun partners op het lijf is geschreven! Ze krijgen dingen voor elkaar door samen te werken rond onderwerpen die vooral op dit moment van kritiek belang zijn: infastructuur-investeringen, vergrijzing, gezondheid en pensioenvoorzieningen. Domeinen waar overheden onder druk komen te staan. In de toekomst moeten we nauwer samenwerken met overheidsinstanties als die moeite hebben om de sociale zekerheidsvoorzieningen in stand te houden en op zoek gaan naar andere oplossingen. Verzekeraars zijn goed geplaatst om hun expertise in risicobeheer en langetermijnbeleggen te delen.

  • Les 5: Volledige zekerheid bestaat weliswaar niet, maar we blijven proberen.

In moeilijke tijden trends anticiperen en voorspellen die een invloed zouden kunnen hebben op onze eigen activiteiten, maar ook op onze klanten, is een constante. Maar er bestaat geen trefzeker programma dat de wereld met 100% zekerheid kan voorspellen. Hoeveel mensen hebben de wereldwijde pandemie voorspeld? Wie kon zich de oorlog in Oekraïne inbeelden en de verwoestende impact daarvan op de hele wereld? Verzekeraars hebben een verplichtende verantwoordelijkheid ten aanzien van hun klanten om op lange termijn te blijven denken en continu verder te kijken om te voorspellen wat er op til is. Dit zou ook voor veel andere sectoren kunnen gelden. Misschien zijn er van de verzekeringssector lessen te leren?

Verzekeraars zijn duidelijk niet immuun voor de impact van gebeurtenissen, maar ze hebben wel een rol te spelen om stabiliteit te bieden aan markten, mensen en gemeenschappen, meer dan veel andere sectoren. Denk aan verzekeren als vangnet, als centrale bescherming met voorspelbare resultaten en slimme duurzame investeringen. Verzekeraars willen hun rol spelen om die stabiliteit voor iedereen te garanderen.

Auteur: Bart De Smet, Voorzitter, Ageas