ageas

Over Ageas

Laat van je horen

Ben je een aandeelhouder, investeerder, journalist of heb je gewoon belangstelling voor onze onderneming?

Toezicht, audit en boekhoudregels

Extern toezicht

Ageas en de verschillende vormen van extern toezicht

Het reglementaire kader waarin Ageas opereert, is gebaseerd op de hoedanigheid van Ageas als verzekeringsgroep, en op de hoedanigheid van ageas SA/NV als beursgenoteerde onderneming.
 

Toezicht

Als verleners van verzekeringsdiensten zijn alle verzekeringsondernemingen binnen Ageas onderworpen aan het prudentieel toezicht van de nationale toezichthoudende instanties voor het verzekeringswezen in het betreffende land van vestiging.

Daarnaast is Ageas ook onderworpen aan bijkomend toezicht zoals voorgeschreven in de Europese richtlijn met betrekking tot het toezicht op verzekeringsholdings. Bijkomend toezicht heeft betrekking op gebieden zoals de aandeelhoudersstructuur van de moedermaatschappijen, de betrouwbaarheid van bestuursleden en het management, de organisatiestructuur, het investeringsbeleid, de risicoconcentratie en intragroepsactiviteiten.

Bijkomend toezicht wordt uitgeoefend door de bevoegde instanties van de lidstaat waar de verzekeringsonderneming officiële erkenning heeft verkregen. Indien erkende verzekeringsondernemingen in twee of meerdere lidstaten als moedermaatschappij dezelfde verzekeringsholding hebben, dan kunnen de bevoegde instanties van de betrokken lidstaten een overeenkomst sluiten over wie verantwoordelijk zal zijn voor het bijkomend toezicht.

In de praktijk is Ageas onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België.

Als emittent van genoteerde effecten is Ageas onderworpen aan de noteringsvereisten van Euronext Brussels en aan het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

In elk van zijn afzetmarkten is Ageas tevens onderworpen aan toezicht met betrekking tot de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten en hun conformering aan gedrags- en professionele codes.

Externe auditors

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van 16 mei 2018 stelde, in overeenstemming met de lokale wettelijke regels en voorschriften, PwC Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises aan als nieuwe externe auditor van Ageas Groep, voor de verplichte termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar 2018.