Gezondheid

AG ondersteunt vrijwilligers voor de gezondheidssector in hun strijd tegen het coronavirus

AG verzekert gratis iedereen die zich spontaan aanbiedt in zorginstellingen en ziekenhuizen om te helpen het coronavirus te stoppen.

Studenten geneeskunde, docenten of gepensioneerde zorgverstrekkers meldden zich de voorbije weken allemaal aan om te helpen in ziekenhuizen, woon-zorgcentra en andere zorginstellingen. Zij krijgen automatisch en gratis een verzekering tegen ongevallen en een dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid van AG. 

‘Het is hartverwarmend dat zo veel mensen zich spontaan aanmelden en we willen die golf van solidariteit ondersteunen’
- AG

AG past ook zijn hospitalisatieverzekeringen aan. In normale omstandigheden betaalt AG de kosten die een patiënt één tot twee maanden voor een opname maakt. Maar omdat niet-dringende interventies nu zijn uitgesteld, vergoedt het alle kosten tussen nu en de opname voor mensen die al een hospitalisatie in het vooruitzicht hadden.

"Ik ben bijzonder trots op onze lokale bedrijven die extra inspanningen leveren om onze stakeholders in deze moeilijke tijden te ondersteunen."
- Bart De Smet